Проблема забезпечення дітей дошкільного віку місцями у дошкільних закладах освіти є актуальною і досить важливою, тому згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752 «Про створення Єдиної електронної бази з питань освіти» та відповідно до проекту «Україна. ІСУО (інформаційна система управління освітою)», складовою частиною якого є програма «Електронна реєстрація до дошкільних навчальних закладів», в місті запроваджено систему електронного обліку та реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів.

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту», підпункту 4 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», організацію обліку дітей дошкільного віку віднесено до повноважень районних державних адміністрацій та виконавчих органів міських рад (лист МОНУ від 28.04.2015 № 1/9-215).

Електронний облік та реєстрація дітей спрощує проведення моніторингу наявності місць у дошкільних закладах освіти та дозволяє органам місцевого самоврядування прогнозувати розвиток мережі ЗДО. Програма «Електронна реєстрація до дошкільних навчальних закладів» забезпечує рівний доступ громадян до системи реєстрації, дозволяє стежити за пересуванням дітей в електронній черзі, має захисну систему для збереження персональних даних.
Щоб запровадити єдиний підхід до проведення прийому дітей у ЗДО, які знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста, Бучанська міська рада затвердила «Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей у дошкільні навчальні заклади м. Буча» від 29.04.2021 року № 992-11-VІІІ у новій редакції (у зв’язку зі змінами у законодавстві), яким передбачається порядок, квоти та підстави для позачергового зарахування у дошкільні навчальні заклади міста.

У Положенні визначено: порядок реєстрації дітей в реєстрі; прийом дітей у дошкільний навчальний заклад; забезпечення доступу до Реєстру та контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади міста.

Комплектація груп

Комплектація новостворених груп здійснюється протягом червня-серпням поточного року.

Під час комплектації груп відділ освіти друкуватиме для завідувачів ЗДО по кожній віковій групі списки дітей для зарахування до закладу дошкільної освіти. До списків додаватимуться друковані направлення на кожну дитину.

Видача направлень буде здійснюватись відділом освіти з 01 червня згідно зі списками. Батьки або особи, які їх замінюють після отримання направлення протягом 5 днів мають надати його керівнику закладу або особі, яка виконує його обов’язки.

Зарахування дітей у дошкільний навчальний заклад

Зарахування дітей у  заклад дошкільної освіти здійснюється його керівником відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (зі змінами).

Підставою для зарахування є направлення, яке видано відділом освіти Бучанської міської ради згідно з електронною чергою.

При зарахуванні до ЗДО батьки або особи, які їх замінюють, надають його керівнику наступні документи:

  • направлення;
  • заяву на зарахування дитини до дошкільного навчального закладу;
  • медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, який підтверджує, що дитина може відвідувати дошкільний начальний заклад;
  • довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
  • свідоцтво про народження (копію);
  • при наявності пільг — документ, який їх підтверджує (копію);
  • при зарахуванні до груп компенсуючого типу для дітей з особливими освітніми потребами надається висновок ІРЦ (інклюзивно-ресурсного центру).